Punt d’interès 4: l’espai agrari

Ens trobem a la cruïlla del camí de Llavaneres amb el torrent del Castell, al bell mig de l’espai agrícola, objecte des de fa dècades de lluites ciutadanes per a la seva preservació davant del procés de creixement de la ciutat. Aquestes lluites varen tenir el primer fruit, als anys 90, amb la desclassificació de la part compresa entre la Riera de Sant Simó i el Torrent Forcat –àmbit de les Cinc Sènies–. Amb la desclassificació es va passar de Sòl Urbanitzable a Sòl no Urbanitzable.

En aquesta plana d’alt valor agrícola entre el mar i la C-32,  hi podem trobar gran varietat de conreus d’horta i algunes plantacions de plantes aromàtiques gestionats per una trentena de pagesos professionals que cada vegada més tendeixen a comercialitzar directament el seu producte.  A molts d’ells els poden trobar als mercats de Mataró i comarca. En el cas de Mataró, alguns d’ells sota el paraigua de la marca “Collits a casa”, garantia de producte de proximitat i qualitat. Si seguim recte arribem a Sant Andreu de Llavaneres. Aquest camí antic de Llavaneres també és conegut entre els llavanerencs com a “Camí del Mig”.

Fonts consultades:

*Pla especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic

* Pàgina web de l’Open Puig i Cadafalch

https://openpuigicadafalch.cat/

Edició 2012, itinerari 3 (les Cinc Sènies i el seu aqüeducte)

Edició 2016, itinerari 2 (torre d’Onofre Arnau)

*Sender de Gran Recorregut GR-83

https://senders.feec.cat/fem-muntanya/senders/sender/gr-83-cami-del-nord/

* Zona agrícola de les Cinc Sènies

“Descobrim Mata, les Cinc Sènies. Itineraris de natura, agricultura, història i paisatge.”

Oriol Bassa, David Farell i Francesc Navarro

* Castell de Mata o d’Onofre Arnau

“L’arquitectura militar medieval. Les excavacions al castell de Mata (Mataró).”

Josep A. Cerdà, Carles Martí i Marta Santandreu

Jornades d’història i arqueologia medieval del Maresme

Del 13 al 30 d’octubre de 1999

Aquest QR forma part d’un conjunt de punts d’informació al llarg del GR-83 que s’ha materialitzat gràcies a alumnes de 3r d’ESO de l’Escola Meritxell,  en el marc del Servei Comunitari, en col·laboració amb l’AGRUPE, i el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Mataró.  Per saber-ne més sobre el Servei Comunitari clica aquí.