Quotes

SOCIS DE PLE DRET
ANUAL
SEMESTRAL
Adult
60€
30€
Familiar*
82€
41€
Jove (de 18 a 25 anys)
38€
19€
Adult
ANUAL
60€
SEMESTRAL
30€
Familiar*
ANUAL
82€
SEMESTRAL
41€
Jove (de 18 a 25 anys)
ANUAL
38€
SEMESTRAL
19€
SOCIS ADHERITS
Quota única**
20,00€ (pagament únic)
Quota única**
20,00€ (pagament únic)

*Inclou la unitat familiar: pares, mares o tutors legals i fills i filles fins els 25 anys.
**Quota sense dret a vot a l’Assemblea de Socis. Implica la no gratuïtat de les activitats, ni els descomptes en les marxes i curses organitzades per l’entitat, ni rebre la revista Cingles. Sí permet la tramitació de llicències federatives, el lloguer de material, l’ús de la biblioteca, el rocòdrom, i rebre els butlletins informatius del web.