Objectius

L’Agrupació Científico-Excursionista és una entitat privada sense ànim de lucre fundada l’any 1898 amb la voluntat de dur a terme activitats culturals relacionades amb l’esport, l’excursionisme, l’estudi, la protecció i difusió del patrimoni natural, així com el coneixement i defensa del patrimoni cultural i de la llengua catalana. Actualment, és la segona entitat excursionista més antiga de la península ibèrica i compta amb més de quatre-cents socis.

Amb motiu del seu centenari, l’any 1998, l’Agrupe va rebre la medalla d’or de la ciutat que concedeix l’Ajuntament.

L’Agrupació Científico-Excursionista té com a principals objectius:

  • El foment, el desenvolupament i la pràctica conti­nuada de l’excursionisme, amb l’organització de di­verses rutes, excursions, curses i marxes, així com també cursos d’escalada, espeleologia, barran­quisme, etc.
  • La promoció d’actuacions que fomentin actituds respectuoses amb la natura i de defensa del patri­moni natural.
  • L’estímul d’activitats culturals relacionades amb l’esport, l’excursionisme, l’estudi, protecció i difusió del patrimoni natural, així com el coneixement i de­fensa del patrimoni cultural i de la llengua catalana.                                                                                          
    L’aproximació de la muntanya i la natura als nos­tres ciutadans, és l’eix vertebrador de totes les ac­tivitats que l’entitat organitza i prepara cada any.

 

L’actual Junta

En el transcurs de l’Assemblea General Ordinària de Socis amb data de 26 de maig de 2023, fou escollida la següent Junta:

Joan Huertos, president

Jordi Jover, vice-president

Ferran Monnà, secretari

Sònia Sánchez, tresorera

Assumpta Triadó, vocal

Antoni Martín, vocal

Joaquim Alabarce, vocal

Syra Boix, vocal

Francesc Bellavista, vocal